بعضی وقتا

بعضی وقتا

بعضی وقتا بهتره حرف نزنی

اصلا...

در مورد هیچی,با هیچ کس...

  • پنجشنبه ۱۵ شهریور ۹۷

فراسوی آرامش

فراسوی آرامش

در فراسوی آرامش اقیانوس, تلاطمی نفس گیر منتظر است...
درست مثل زمانی که به عشقت میبالیدی اما وجودت را به ناکجا کوبید...

  • يكشنبه ۱۱ شهریور ۹۷

حس غریب

حس غریب

حس غریبی دارم وقتی روشنایی شمع را در تاریکی مطلق میبینم

حس غریبی دارم وقتی زوزه ی باد حسرت درختان کوچه ی خاطره را در می نوردد

حس غریبی دارم وقتی دود تنهایی را از ریه هایم خارج میکنم و نفس کم می آورم...

  • يكشنبه ۱۱ شهریور ۹۷

سکوتِ نزدیک!

سکوت-نزدیک

سکوت را دوست دارم.سکوت در برابر کسانی که تمسخر کردند,سکوت در برابر تحقیرشان,سکوت در برابر بی مرام بودنشان ...

سکوت در برابر دروغ,سکوت در برابر کسی که با چوب عقایدی که خودش هم قبولش ندارد تورا تربیت میکند!

آنقدر نسبتم با این آدم ها نزدیک شده است که غیر از سکوت راهی ندارم...

  • جمعه ۹ شهریور ۹۷

چرک های ابهام

چرک های ابهام

در یک امتداد سفید,روبه تاریکی,روبروی یک ابهام!تنها وضعیتی است که از خودم میابم. شاید قطره های باران چرک های ابهام را پاک کنند پس باید منتظر بمانم تا آسمان سرنوشت ببارد... 

  • چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷