بعضی وقتا

بعضی وقتا بهتره حرف نزنی

اصلا...

در مورد هیچی,با هیچ کس...